V o o r h a a r

P s y c h o t h e r a p i e

 Voor wie?

Mijn praktijk richt zich op het behandelen van volwassenen en ouderen die last hebben van:

  • Verwerkingsproblemen; traumatische gebeurtenissen;
  • Angst en spanning zoals paniek, sociale angst en fobieën;
  • Depressieve klachten;
  • Relatie en systeemproblemen;
  • Persoonlijkheidsproblematiek: terugkerende patronen van negatieve gedachten, gevoelens en gedrag;
  • Vastlopen met levensvragen en in levensstijl.


Psychotherapie kan helpen als de patronen terugkerend en complex zijn, waarbij eerdere hulp onvoldoende is gebleken. Psychotherapie kan kortdurend en langdurend zijn, wanneer naast klachtvermindering ook diepgaandere veranderingen in het persoonlijk functioneren worden nagestreefd. Afhankelijk van de hulpvraag en de klachten worden hierin in onderling overleg keuzes op maat gemaakt.


Zijn de problemen dusdanig ernstig dat een multidisciplinaire behandeling wenselijk is, dan raad ik specialistische centra aan. Vaak is dit nodig wanneer er sprake is van (een combinatie van) ernstige verslavings- en/of eetproblematiek, psychotische symptomen, ernstige suïcidaliteit, complexe systeemproblemen, verstandelijke beperking of ontwikkelingsproblematiek. Uw verwijzer kan advies geven en u kan dit met mij overleggen.